Novinky


Mezinárodní firmy budou muset mít průzračnější finance

Detailnější povinná finanční zpověď čeká zřejmě již brzy mezinárodní firmy. Z nařízení EU budou muset...
více...

Zaměstnance je třeba hledat precizně a nic neponechat náhodě

Zaměstnanci se jen tak do firmy nepohrnou a k jejich hledání je nutné využít všechny vádobytky dneška, Více...
více...

Svatba je uznatelnou překážkou v práci

Pokud se ženíte nebo vdáváte, musí se bez vás šéf na dva dny obejít a den kdy stanete před oltářem vám...
více...

I slevy jsou vážná věc

Sleva má pomáhat prodeji zboží i zákazníkovi, nejednou ale zákazníka poškozuje. Více čtětw...
více...

I slevy je třeba brát vážně


Vyřízení daně z nemovitosti může být díky internetu snazší

Moderní technologie čím dál více pronikají do komunikace s úřady a plnění povinností. Ani záležitosti kolem...
více...

V otázce formulářů ke kontrolnímu hlášení k DPH by mohlo být jasněji

Není formulář jako formulář, a představa o jeho podobě se u zainteresovaných stran může lišit. Někdy  musí...
více...

Platba kartou nemusí být jen nebezpečná

Platba kartou nám může peníze jistit a chránit Více čtěte...
více...

Rodinné podnikání není jen hrdost, ale často velká starest

Rodinný podnik znamená i pátrání v zákonech. Více čtěte...
více...

Účtenka se stane středobodem nákupů

Do čeho se lidem nechce, to se jim musí přisladit. U EET to platí také Více čtěte...
více...