Elektronická komunikace s úřady se zase posune dál

Úřední výpisy přes internet jsou hudbou už zcela nedaleké budoucnosti.

Více zde http://www.danovy-portal.com/aktuality/nove-cipove-obcanske-prukazy-a-portal-obcana-usnadni-uredni-komunikaci