Daňový kalendář


Daňový kalendář je užitečná pomůcka pro plátce daně, tedy fyzické i právnické osoby. Přehledným způsobem oznamuje termíny, dokdy se má zaplatit konkrétní daň, poplatek či pojistné. Daňový kalendář obsahuje nejen termíny splatnosti daní, ale obvykle také informace o dalších povinnostech konkrétních skupin plátců, případně také informace, kdo je správcem konkrétní daně. Například od 1. 1. 2013 platí nová úprava o Finanční správě České republiky. U spotřebních daní, energetických daní a biopaliv vykonávají správu daní celní úřady podle sídla či místa pobytu plátce. Například u daní z nemovitých věcí je správcem finanční úřad, v jehož obvodu se nemovitost nachází.

Kdy zaplatit DPH, energetické daně či odvod z loterií?

Daňový kalendář stanovuje termíny k přiznání a odvodům daní z příjmů fyzickýchprávnických osob, fyzických osob ze závislé činnosti, dále k daním vybíraným srážkou podle zvláštní sazby daně. Určuje také povinnosti k pojistnému na důchodové spoření, k dani z přidané hodnoty, ke spotřebním daním - z minerálních olejů, lihu, piva, vína a meziproduktů, z tabákových výrobků. Určuje termíny k placení daně silniční, daně z nemovitých věcí, daně dědické, darovací, z převodu nemovitých věcí či daně z nabytí nemovitých věcí. Plátci energetických daní v něm najdou termíny k placení daní ze zemního plynu a některých dalších plynů, z pevných paliv a z elektřiny. Daňový kalendář obsahuje i termíny odvodů z loterií a jiných podobných her.

Daňový kalendář pro rok 2019 naleznete zde...