Ceník účetních a daňových služeb

Pokud chcete zaslat konkrétní cenovou nabídku, vyplňte náš kalkulační formulář.

Účetnictví/daňová evidence

vedení daňové evidence
(jednoduché účetnictví)

– měsíční paušální částka dle sepsané smlouvy
– nebo částka 490 Kč za 1 hodinu práce

vedení účetnictví
(podvojného)

– měsíční paušální částka dle sepsané smlouvy
– nebo částka 490 Kč za 1 hodinu práce

daňová evidence (jednoduché účetnictví)

paušální částka již od 1.300 Kč měsíčně

účetnictví (podvojné)

paušální částka již od 2.000 Kč měsíčně

 

Mzdy a personalistika

zpracovávání mezd 1 zaměstnance

200 Kč

měsíční paušální částka
(v ceně je zpracování veškerých ročních přehledů a zastupování na úřadech při kontrolách)

obsah služby zpracování mezd je po výpočet výše čisté mzdy
minimální měsíční paušální částka za zpracování mezd činí 490,-Kč
poskytujeme významné množstevní slevy

přihlášení zaměstnance

300 Kč

příprava, vyplnění a podání všech dokumentů

nahlášení změn v údajích
o pracovním poměru nebo o zaměstnanci na úřady

100 Kč

příprava, vyplnění a podání všech dokumentů

odhlášení zaměstnance

300 Kč

příprava, vyplnění a podání všech dokumentů

výpočet srážek z čisté mzdy

50 Kč

za 1 zaměstnance měsíčně

Vyplňování přiznání a přehledů

vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických

600 Kč

zaměstnance mající příjmy pouze ze závislé činnosti z ČR

vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

1000 Kč

pro zaměstnance mající i jiné příjmy z ČR

vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

2000 Kč

pro fyzické osoby mající i příjmy ze zahraničí

vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob (včetně příloh a přehledů)
(v paušální částce zahrnuto *)

2400 Kč

pro podnikatele na základě dodaných podkladů

vyplnění daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob (včetně závěrky a příloh) – pro právnickou osobu nepodléhající auditu mimo a.s.
(v paušální částce zahrnuto *)

4.000 Kč

jedná se o vypracování na základě dodaných údajů

vyplnění daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob (včetně závěrky a příloh) – pro a.s. a pro všechny společnosti podléhající auditu
(v paušální částce zahrnuto *)

6.000 Kč

jedná se o vypracování na základě dodaných údajů

vyplnění přiznání k silniční dani
(v paušální částce zahrnuto *)

 

500 Kč

+50 Kč

 

za každé vozidlo
nad 3

vyplnění přiznání k dani z nemovitostí

700 Kč

+100 Kč

(řádné, dílčí, dodatečné)

za každý vložený list přiznání

vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty
(v paušální částce zahrnuto *)

500 Kč

(řádné, opravné, dodatečné)

 

Jednorázové činnosti

zpracování výkazu INTRASTAT

300 Kč

+15 Kč

odeslání nebo přijetí

za vykázanou položku celního sazebníku na přijatém/vydaném dokladu

zpracování účetnictví, účetní závěrky a přiznání k dani z příjmů za účetní období (jednorázově)

od
4.500 Kč

pro daňovou evidenci (jednoduché účetnictví)

zpracování účetnictví, účetní závěrky a přiznání k dani z příjmu za účetní období (jednorázově)

od
7.000 Kč

účetnictví (podvojné)

 

Ostatní činnosti

za 1 hodinu běžné účetní práce
(v paušální částce zahrnuto)

490 Kč

každá započatá 0,5 hodina - nad rámec rozsahu služeb obsažených v měsíčním paušálu
každá započatá hodina - při ústně sjednané smlouvě nebo jednorázovém úkonu

za 1 hodinu jiné práce

490 Kč

úkony nesjednané ve smlouvě

za 1 hodinu účetního, ekonomického nebo organizačního poradenství, odborných prací a správy informačních technologií
(v paušální částce zahrnuto)

690 Kč

každá započatá hodina

za 1 hodinu daňového poradenství nebo zastupování při jednání na úřadu
(v paušální částce zahrnuto)

990 Kč

každá započatá hodina

poplatek za zřízení vzdáleného přístupu do ekonomického systému POHODA E1

10.500 Kč

pro 1 uživatele; jednorázový poplatek

vedení poštovní schránky

500 Kč

měsíčně

tisk a kopírování černobílé

0,90/1,80

za 1 stranu A4/A3

tisk a kopírování barevné

2,40/4,80

za 1 stranu A4/A3

Ke všem cenám je účtována daň z přidané hodnoty.


*) platí při zaplacení minimálně 6-ti paušálů za účetní období/rok