Daňový poradce – méně starostí a větší úspory

Zdá se vám, že platíte vysoké daně? Myslíte si, že vaše daňové zatížení by mohlo být menší, kdyby se vaši účetní lépe vyznali ve stále měnící se legislativě? Pak se vám určitě vyplatí daňový poradce. Dokáže analyzovat chyby ve vedení účetnictví, optimalizovat daňové zatížení, případně posoudit různé transakce z pohledu daňových zákonů a poradit i vhodnou strategii v mezích zákona. Náš daňový poradce poskytuje služby v pravidelných intervalech nebo podle potřeby při důležitých podnikatelských aktivitách.

Objednejte si občasné rady nebo kompletní servis

Náš daňový poradce vám poskytne rady v problematice daní, odvodů, poplatků a dalších plateb. V případě zájmu poskytne kompletní servis, který může zahrnovat ekonomické a daňové plánování, zpracování účetnictví, zpracování a odklad daňových přiznání, výpočet odložené daně včetně zastupování na úřadech. Daňový poradce je užitečný i při kontrole či nastavení daňových směrnic ve vašem podniku, aby vaše postupy byly co nejefektivnější. Služby poskytujeme velkým i drobným podnikatelům. Zpracujeme i daňovou evidenci.

V našem zájmu je zejména tato problematika

Daňový poradce za vás převezme odpovědnost

Náš daňový poradce je v seznamu daňových poradců, který vede Komora daňových poradců České republiky. V případě vašeho zájmu s vámi uzavřeme smlouvu, kde přesně specifikujeme naše služby a jejich rozsah. Podle zákona zachováme mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v rámci poradenství dozvíme. Také odpovídáme za škodu, která by vám v souvislosti s naší prací případně vznikla. Naše pojištění odpovědnosti má působnost pro celou Evropskou unii. Důležitá je pro nás důvěra našich klientů, proto vám vždy své postupy a rady ohledně daně srozumitelně vysvětlíme. Daňový kalendář máme v hlavě. Uvidíte, že daňový poradce vás zbaví starostí, uspoří vám náklady a poskytne přehledné podklady pro vaši další podnikatelskou strategii. Právě proto využijte našich služeb.