Sledovat firemní vozy přes GPS můžete, ale opatrně

Hlídat a kontrolovat majetek své firmy můžete, ale musíte přitom dbát litery zákona. Jinak může být zle.

Dalšší si přečtěte na http://www.danovy-portal.com/