Proti elektronické evidenci tržeb využít všechno co je možné

Aby elektronická evidence tržeb neprošla trénuje opozice vesele své řečnické schopnosti.

Více čtěte na http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/opozice-zablokovala-snemovnu-bojuje-proti-babisove-evidenci-trzeb-1249948