Příspěvky je třeba podporovat snahy o zaměstnání

Když je jeden příspěvek málo přidá se další. Pracovní aktivitě je třeba pomoci ze všech sil.

Více čtěte na http://www.danovy-portal.com/aktuality/prispevek-na-dojizdeni-za-praci-ma-sourozence-prispevek-na-stehovani