"Přehledy" druhý mezník daňové administrativy

Mozkové buňky se možná ještě nezotavily po daňovém přiznání, ale nic platno blíží se další tůra s Přehledy o příjmech a výdajích.

Více čtěte na http://www.danovy-portal.com/aktuality/prehledy-o-prijmech-a-vydajich-je-nutne-podat-i-v-roce-2016