Platit a platit v tom může být velký rozdíl

Vyřídit si záležitosti platební formou, k tomu dnes existují různé způsoby, někde je však velmi potřeba dbát na zavedené pořádky, novinky se netrpí.

Více čtěte na http://www.danovy-portal.com/aktuality/platby-kartou-a-dane-to-si-jen-tak-asi-ruku-nepoda