Jak na audit správně a Evropsky

Auditní činnost je zodpovědná, složitá a neobejde se bez dodržování pravidel platných v šieším měřítku.

Více najdete na http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2014/metodicky-pokyn-pro-auditni-cinnost-audi-18301