I v právním řádu je občas třeba generální úklid

Zásadním souborem zákonů v tuzemsku je právní řád. Ani tento celek však nezůstává navěky neměnný a je důležité si změny hlídat.

Více zde https://www.danovy-portal.com/aktuality/cesky-pravni-rad-potrebuje-zjednodusit-a-procistit