Hazard nemusí znamenat jen problémy, ale je třeba plnit povinnosti

Hazard a užitek i to může jít dohromady, ale musí se proto něco udělat.

Více najdete na http://www.danovy-portal.com/aktuality/informacni-povinnosti-pro-obce-a-kraje-plynouci-z-noveho-zdaneni-hazardu