Ani cizinci podnikatelé nemají v Česku ustláno na růžích

Cizinci už nejsou do podnikání v Česku tak žhaví jako v nedávné minulosti. Proč tomu tak je?

Přečtěte si na http://www.danovy-portal.com/aktuality/podnikat-v-cesku-se-cizincum-dari-ale-presto-jich-ubyva